19 Turkish Music Lyric Composition Of Songs Books By Zeki Yilmaz

  • $159.99 USD
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


  • Türk Musi̇ki̇si̇ Temel Bi̇lgi̇leri̇ 1 ( Vcd'li̇ )
  • Geleneksel Kültürümüzün En Güzel Dalı Olan “mûsıkîmiz” Güzel Türkçe’mizin Ve Bize Özgü Yaşantımızın Yankımasıdır…
  • Türk Insanına Has Ses Ve Melodiler, Makam Sistemiyle Ifade Tarzını Bulmuştur… Müziğimiz Için “dünyanın En Eski Müziğidir” Dersek Yanlış Olmaz. Zira Batıda M.ö. 400 Yıllarından Kalan Yazıtların, Tabletlerin Aksine, Türk Insanının M.ö.1800 Yıllarında Yazılmış Olan Tabletler Üzerine Müzik Yazılarını Yazmış Olduklarını Biliyoruz… Özellikle 2000 Yıldan Bu Yana Müziğimizin Ses Ve Makam Sistemi Oya Gibi Işlenmiş Ve Günümüze Kadar Yapısı Hiç Bozulmadan Gelmiştir. Birkaç Yazılı Bilgi Dışında Ilk Müzik Teorisi Büyük Bilgin Farabi (870–950) Tarafından Kitaplaştırılmıştır. Farabi Bu Bilgi Birikimi Ile Günümüzde Büyük Bir Zevkle Kullanılan “ud Ve Kanun” Sazlarını Da Imal Etmiştir…safiyüddin Urmevi Ve Meragalı Abdülkadir Tarafından Yazılan Teori Kitapları Ile Ve Pek Çok Müzisyenin Çalışmalarının Ardından 20. Yüzyılda “ezgi Ve Arel” Gibi Müzikologlar Makam Sistemimizin Gelişmesine-sistemine Büyük Katkıda Bulunmuşlardır. “müziğimi Öğreniyorum – I” Türk Mûsıkîsi Temel Bilgilerini, 9 Zamanlıya Kadar Olan Usûlleri Ve Basit Makamları Öğretmek Amacıyla Yazılmış, Sizlere Sunulmuştur. Kitabımızın Eki Olan Vcd Içerisindeki Solfej Ile Nota Okumanız Kolaylaşacak, Makam Ses Ve Dizilerine Örnek Seyirler Müziğimizi Öğrenmenizde Yardımcı Olacaktır. Zeki̇ Yilmaz
  • 144 Sayfa 

 

---------------------------------------------   

 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ SEGAH FASLI
 
----------
 
TÜRK MUSİKİSİ RUMELİ TÜRKÜLERİ
 
 19x27 cm.  36 Page

 

-----------------------------------------------------------

SAZ SEMAİLERİ
 
--------------------------------------------
TÜRK MUSİKİSİ ISTANBUL TÜRKÜLERİ
-----------------------------------------------
 
TÜRK MUSİKİSİ SAZ ESERLERİ PEŞREVLER
 
--------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ HİCAZ FASLI
 
--------------------------------------
 
TÜRK MUSIKİSİ DERSLERİ - ZEKİ YILMAZ 
 

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ, ilk defa 1974 yılında yayınlanmıştır. Bu kitap. Cumhuriyetimizin başlangıcından sonraki dönemde; Dr. Suphi Ezgi ve H. Saadettin Arel’in nazariyat kitaplarının ardından yayınlanan üçüncü,  Türk Musîkîsi nazariyat kitabıdır.

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ dört bölümden meydana gelmiştir.

 

1- Genel müzik bilgileri,

 

2-  15 zamanlıya kadar usûller,

 

3- 53 adet temel makam,

 

4- Türk Musîkîsi formları.

 

 

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ, Türkçe yayınlanmaktadır. İngilizce olarak hazırlanan  baskısı CD eşliğinde yayınlanacaktır.

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ, öğreticilere, icracılara, sazendelere ve öğrenmek isteyenlere yardımcı en önemli kitaptır. 

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ, makam bilgileri; seyir adı verilen, küçük taksimler ve örnek eserlerle, Türk Musîkîsini öğrenmek isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır.

 

TÜRK MUSÎKÎSİ DERSLERİ, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edilmiş tek kitaptır

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ ACEMŞİRAN FASLI
 
Acemşiran makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
----------------------------------------------------------------------------------
 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ BUSELİK FASLI
 
Buselik makamında tertip edilmiş nota fasikülleri

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ KARCIĞAR FASLI
 
Karcığar makamında tertip edilmiş nota fasikülleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ KÜRDİLİHİCAZKAR FASLI
 
Kürdilihicazkar makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ MAHUR FASLI
 
Mahur makamında tertip edilmiş nota fasikülleri

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ UŞŞAK FASLI
 
Uşşak makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ HİCAZKAR FASLI
 
Hicazkar makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ RAST FASLI
 
Rast makamında tertip edilmiş nota fasikülleri

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ SUZİDİL FASLI
 
Suzidil makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
------------------------------------------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ HÜSEYNİ FASLI
 
Hüseyni makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
TÜRK FASIL MUSİKİSİ DİZİSİ SABA FASLI
 
Saba makamında tertip edilmiş nota fasikülleri
 
-------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 

 

 

 

LANGUAGE: TURKISH